Tải phiên bản Lumi Pro

Link tải phần mềm trên App store: https://itunes.apple.com/us/app/lumi-pro/id1070057988?mt=8

Link tải phần mềm trên google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumi.hc

PHẦN MỀM HỖ TRỢ:

Phần mềm cấu hình trên Windows: Link tải

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

HDSD phần mềm cấu hình Lumi Pro: Link tải

Hướng dẫn sử dụng App Lumi Pro: Link tải

Zalo
Tư vấn
Gửi liên hệ
Thông tin liên hệ
Lên trên